SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

Co je IFSW

Co je IFSW?
IFSW (International Federation of Social Workers / Mezinárodní federace sociálních pracovníků) je organizace zasazující se o sociální spravedlnost, lidská práva a společenský rozvoj prostřednictvím rozvoje sociální práce, příkladů dobré praxe a mezinárodní spolupráce mezi sociálními pracovníky a jejich profesními společnostmi. Sídlo IFSW je ve švýcarském Bernu. 

IFSW je následníkem Stálého mezinárodního sekretariátu sociálních pracovníků, který byl založen v roce 1928 v Paříži a který byl činný až do vypuknutí 2. světové války. V roce 1950 bylo v průběhu Mezinárodní konference sociální práce v Paříži rozhodnuto o vzniku IFSW jako mezinárodní organizace profesionálních sociálních pracovníků. Podmínkou vzniku byl vstup nejméně sedmi národních organizací. Organizace nakonec byla založena v roce 1956 během Mezinárodní konference o sociálním blahobytu v Mnichově. 

IFSW má regionální sekce v Africe, Asii a Tichomoří, Severní Americe, Latinské Americe a Karibiku a v Evropě. Společnost sociálních pracovníků ČR je členem IFSW od roku 1995. 

Veškeré informace o IFSW se nacházejí na internetových stránkách: www.ifsw.org. Zde je možné sledovat aktuální dění, číst zpravodajství o aktivitách organizace, prohlášení, která vydává, informace o zasedáních a konferencích, které pořádá. Je možné zaregistrovat se a dostávat pravidelně newsletter nebo aktivně diskutovat v rámci blogu.