SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

Historie

Profese sociálního pracovníka patří k relativně mladým povoláním, která se vytváří tak, jak dochází ke změnám ve společnosti, k pokroku vědy a techniky a k rozvoji hospodářské situace společnosti. Vznik tohoto povolání se datuje od konce 19. a počátku 20. století, kdy docházelo k prvním pokusům o výcvik sociálních pracovníků.
Historické počátky sociální práce vycházely z činnosti filantropických a charitativních organizací a zanícených jedinců minulého století.


Povolání sociálního pracovníka existuje v naší republice od r. 1920. Tehdy nastupovali na pracovní místa první absolventi Vyšší školy sociální péče v Praze, založené v r. 1918.

Počátky vzniku Společnosti sociálních pracovníků se datují k r. 1921, kdy byla ustavena první Společnost sociálních pracovníků na území České republiky.

V důsledku 2. světové války byla Společnost nucena ukončit svoji činnost. Tato byla opět obnovena po válce.
V r. 1950 byla činnost Společnosti ukončena v důsledku politických změn. Vysokou aktivitou sociálních pracovníků byla Společnost opět založena a to v r. 1968. Ale již v roce 1970 byla snaha Společnost zrušit. Podařilo se přičlenit sociální pracovníky pod Společnost zdravotních sester při lékařské Purkyňově společnosti. Sociální pracovníci vytvořili v této společnosti samostatnou sekci a takto působili až do roku 1989.

Ke konci roku 1989 vzniklo forum sociálních pracovníků se snahou o vznik samostatné společnosti. Dne 2. 6. 1990 se konala ustavující schůze Společnosti sociálních pracovníků, na níž bylo zvoleno předsednictvo a ustavena Společnost sociálních pracovníků ČR, kam přešly všechny dosavadní členky Purkyňovy společnosti.

Od roku 1990 působí již samostatná Společnost, která byla registrována jako občanské sdružení. V současné době má 295 členů z celé České republiky.

Práce pro Společnost je dobrovolnou činností, která napomáhá k rozvoji sociální práce a uznání profese sociálního pracovníka.