SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

Kdo jsme

Společnost sociálních pracovníků České republiky


 • je dobrovolnou odbornou organizací sdružující členy, kteří se aktivně podílejí na rozvoji sociální práce a zvyšování odborné úrovně sociální práce v praxi
 • byla založena v roce 1990 a navázala na tradici Společnosti sociálních pracovníků působící na území České republiky od roku 1921
 • podporuje všestranný rozvoj oboru sociální práce
 • podílí se na rychlém rozšiřování nových poznatků a zkušeností z oblasti sociální práce získaných v ČR i v zahraničí
 • umožňuje svým členům vzájemnou výměnu zkušeností
 • dbá, aby veškerá činnost sociálních pracovníků odpovídala principům etického kodexu sociální práce
 • usiluje o to, aby na pracovních místech v oblasti sociální práce na všech úrovních byli sociální pracovníci s příslušným odborným vzděláním 
 • poskytuje svým členům odbornou poradenskou činnost
 • podílí se na dalším vzdělávání sociálních pracovníků
 • aktivně spolupracuje s organizacemi působícími v sociální oblasti
 • navazuje a udržuje mezinárodní styky v oboru sociální práce
 • pořádá odborné konference (i s mezinárodní účastí), pracovní dny a semináře ke konkrétním zajímavým tématům
 • vydává z těchto odborných akcí Sborníky
 • vyjadřuje se ke koncepcím zákonů a návrhů právních předpisů dotýkajících se sociální oblasti
 • je členem RAROSP
 • je členem IFSW
 • má zástupce v radě časopisu Sociální práce/Sociálna práce