SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

Kontakt

Kontakty na členy výboru SSP ČR


Společnost sociálních pracovníků ČR, zapsaný spolek
Řepínská 676/9
181 00  Praha 8
 
IČ 00506796
Bankovní spojení 20034021/0100

předsedkyně Společnosti
JUDr.Věra Novotná
e-mail: verahodkovicky@seznam.cz

1. místopředsedkyně Společnosti
Mgr. Monika Legnerová
e-mail: mlegnerova@seznam.cz

2. místopředseda Společnosti
předseda sekce sociálních kurátorů
PhDr. Pavel Pěnkava, PhD.
e-mail: pavel.penkava@praha1.cz

tajemnice Společnosti
Ing. Růžena Kulhánková
mobil: 724 127 697
e-mail: sspcr@seznam.cz
 
 
Členové:
Hrabětová Hana, Mgr. DiS. / hrabetova.ddchm@volny.cz
Matoušková Ivana, Mgr. Bc. / matouskova.i@kr-vysocina.cz 
Mrazíková Radka, Mgr. / mrazikova.r@kr-ustecky.cz
Rybák Jiří, JUDr. / rybak.jiri@brno.cz
Volák Michal, Mgr. Bc. DiS. / michalv@praha10.cz
Zavřel Petr, Mgr. / zavrel_petr@centrum.cz

Revizní komise:
Jindřichová Milena, Mgr. / jindrichovam@praha11.cz
Kovalská Pavla, Mgr. / pavla.kovalska@mesto-vlasim.cz
Scheibová Marie / marie.snezenka@seznam.cz mobil 602 508 888