Odborné konference

Přehled konferencí, které uspořádala Společnost sociálních pracovníků ČR od roku 1990


2015 Praha – Pěstounská péče - osvědčený institut náhradní rodinné péče v nových legislativních podmínkách

2014 Praha – Ohrožuje chudoba naši společnost?

2014 Jihlava – Dítě jako oběť rodičovského konfliktu III
 
2013 Jihlava – Dítě jako oběť rodičovského konfliktu II.

2013 Praha – Důsledky sociální reformy a změn v právních předpisech na práci sociálních pracovníků

2012 Jihlava – Dítě jako oběť rodičovského konfliktu I.

2010 Hradec Králové – Sociální prací proti chudobě a sociálnímu vyloučení

2008 Pardubice – Domácí násilí na dětech, partnerech a seniorech

2007 Pardubice – Úskalí zákona o sociálních službách

2006 Brno-Bystrc – Obec a rodina

2005 Brno-Bystrc –  Romové ve městě

2004 Brno-Bystrc – Komunikační dovednosti

2003 Brno-Bystrc – Sociální vyloučení a chudoba

2002 Brno-Bystrc – Tvorba sociální politiky obce, města a kraje

2001 Brno-Bystrc – Tvorba sociální politiky na místní a regionální úrovni

2000 Most – Sociální práce – nezbytnost pro současnou společnost?

1999 Praha – Aktivizace – cesta k důstojnému stáří

1998 Prachatice - Násilí v rodině a jeho důsledky

1997 Brno - Účinné metody sociální práce při aktuálních sociálních problémech

1996 Hradec Králové - Sociální práce ve zdravotnictví a koordinace se sociálními a jinými institucemi

1995 Kladno - Sociální pomoc dnes a v blízké budoucnosti

1994 Ostrava - Problematika rodiny v měnící se společnosti

1993 Nové Město na Moravě - Delikvence a sociální práce

1992 Litomyšl - Nové metody sociální práce s rodinou, nemocnými a starými lidmi

1991 Tábor - Problémy rodiny v současné společnosti

1990 Hradec Králové - Sociální práce a veřejnost