SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

Odborné konference

Přehled konferencí, které uspořádala Společnost sociálních pracovníků ČR od roku 1990


2019 Praha – Ohrožené dítě v centru pozornosti veřejné správy II.               

 
2018 Praha – Postaverní sociální práce - multidisciplinární spolupráce
                    – Ohrožené dítě v centru pozornosti veřejné správy
 
2016 Praha – Sociální bydlení v ČR

2015 Praha – Pěstounská péče - osvědčený institut náhradní rodinné péče v nových
legislativních podmínkách

2014 Praha – Ohrožuje chudoba naši společnost?

2014 Jihlava – Dítě jako oběť rodičovského konfliktu III
 
2013 Jihlava – Dítě jako oběť rodičovského konfliktu II.

2013 Praha – Důsledky sociální reformy a změn v právních předpisech na práci
sociálních pracovníků

2012 Jihlava – Dítě jako oběť rodičovského konfliktu I.

2010 Hradec Králové – Sociální prací proti chudobě a sociálnímu vyloučení

2008 Pardubice – Domácí násilí na dětech, partnerech a seniorech

2007 Pardubice – Úskalí zákona o sociálních službách

2006 Brno-Bystrc
– Obec a rodina

2005 Brno-Bystrc –  Romové ve městě

2004 Brno-Bystrc – Komunikační dovednosti

2003 Brno-Bystrc – Sociální vyloučení a chudoba

2002 Brno-Bystrc – Tvorba sociální politiky obce, města a kraje

2001 Brno-Bystrc – Tvorba sociální politiky na místní a regionální úrovni

2000 Most – Sociální práce – nezbytnost pro současnou společnost?

1999 Praha – Aktivizace – cesta k důstojnému stáří

1998 Prachatice – Násilí v rodině a jeho důsledky

1997 Brno – Účinné metody sociální práce při aktuálních sociálních problémech

1996 Hradec Králové – Sociální práce ve zdravotnictví a koordinace
se sociálními a jinými institucemi

1995 Kladno – Sociální pomoc dnes a v blízké budoucnosti

1994 Ostrava
– Problematika rodiny v měnící se společnosti

1993 Nové Město na Moravě
– Delikvence a sociální práce

1992 Litomyšl – Nové metody sociální práce s rodinou, nemocnými a starými lidmi

1991 Tábor
– Problémy rodiny v současné společnosti

1990 Hradec Králové – Sociální práce a veřejnost