SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

Pracovní dny

Přehled pracovních dnů, které uspořádala Společnost sociálních pracovníků ČR od roku 1990


Říjen 2017 Praha –  Zkušenosti veřejného ochránce práv s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 

Červen 2017 Jihlava / Říjen 2017 Brno – 
Občanský zákoník z pohledu soudního znalce – psychiatra 
 
Duben 2016 Jihlava – Majetkové nároky dítěte upravené v občanském zákoníku
 
Květen 2015 Jihlava / Červen 2015 Praha – Pěstounská péče očima dětského lékaře a psychiatra

Červen 2014 Ostrava 
 Veřejné opatrovnictví

Březen 2013 Praha 
 Dluhová problematika - součást sociálního poradenství

Prosinec 2012 Praha 
 Sanace rodiny - příklady dobré praxe

Listopad 2012 Praha 
 Případové konference jako účinný nástroj práce SPOD

Květen 2012 Praha 
 Opatrovnictví dospělých osob v praxi - pokračování

Březen 2012 Praha 
 Opatrovnictví dospělých osob v praxi II.

Prosinec 2011 Praha 
 Opatrovnictví dospělých osob

Březen 2011 Praha – Aktuální otázky v příspěvku na péči

Říjen 2010 Brno-Bystrc  Zákon o pomoci v hmotné nouzi a připravované změny

Listopad 2009 Praha  Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
Květen 2008 Ostrava / Říjen 2008 Praha  Znalecké posudky – jejich význam v sociálně-právní ochraně dětí a soudní praxi
 
Duben 2008 Praha  Změny legislativy v příspěvku na péči, metodika posudkových lékařů a požadavky na záznamy ze sociálních šetření
 
Září 2007 Brno- Bystrc / Listopad 2007  Plzeň Domácí násilí a sociálně-právní ochrana 
 
Březen 2007 Praha / Duben 2007 Brno-Bystrc  Uplatňování zákona o sociálních službách (příspěvek na péči) a zákona o hmotné nouzi
 
2006 Praha – Etický kodex sociálního pracovníka ČR
 
2006 Brno-Bystrc – Etický kodex sociálního pracovníka ČR pro NNO a úředníky územních samosprávných celků z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina
 
2003 Karviná – Aktuální otázky v sociálně-právní ochraně dětí
 
2003 Roudnice nad Labem – Sociálně-právní ochrana dětí
 
2003 Lanškroun – Reforma veřejné správy v sociální oblasti a její realizace v náhradní rodinné péči
 
2001 Praha – Ochrana osobních údajů
 
2000 Havlíčkův Brod – Sociální pomoc duševně nemocným pacientům
 
1998 Praha – Azylové bydlení matek s dětmi a podmínky mladých lidí po opuštění dětských domovů a sociální práce s nimi 
 
1997 Praha – Supervize v sociální práci
 
1996 Praha – Poznatky a zkušenosti ze stáží, odborných programů a služebních cest
 
1995 Praha – Vzdělávání v oboru sociální práce
 
1995 Praha – Aktuální otázky provádění předpisů státní sociální podpory, dávek sociální péče a způsoby motivace klientů k překonání hmotné nouze
 
1994 Praha – Spolupráce s humanitárními organizacemi v sociální péči při řešení sociálních problémů
 
1992 Praha – Transformace ekonomiky v tržních podmínkách 1994 Praha Uprchlíci a sociální práce
 
1991 Praha – Sociální důsledky nezaměstnanosti a jejich řešení