SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

it_o11.jpg

Zemřel prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

26.03.2018

Přišli jsme o významného sociálního pracovníka, univerzitního profesora, laskavého přítele pana Igora Tomeše.
Podílel se na tvorbě několika sociálních systémů v různých zemích, především v České republice. Měl...

people

Realizované VP

Realizované vzdělávací programy od roku 2007


Vzdělávací program pro získání kvalifikace - pracovník v sociálních službách
vzdělávací program akreditovaný u MPSV pod číslem č. 2012/0778-PK 
s platností do 18. 6. 2016
byl realizován v září - prosinci 2012 a v září 2013 - březen 2014 v Prachaticích pro Společnost IMPAKT v rámci projektu financovaného z ESF




Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění kvalifikace a dalšího vzdělávání v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
vzdělávací program akreditovaný u MPSV pod. č. 2008/369-SP
s platností do 11. 9. 2012
byl realizován v letech 2009 – 2010 v Praze a Brně a v letech 2010 – 2011 v Praze a Olomouci



Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb
vzdělávací program akreditovaný u MPSV pod č. 2007/218-PK s platností do 25. 7. 2011
byl realizován v letech 2007 – 2009 za finanční podpory ESF, státního rozpočtu ČR
a rozpočtu hl. m. Prahy