SpolupráceAsociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

Asociace vzdělavatelů ČR
www.asvsp.org

Časopis Sociální práce/Sociálna práca
www.socialniprace.cz

Časopis Listy sociální práce
www.apsscr.cz

Mezinárodní federace sociálních pracovníků - IFSW
www.ifsw.org

Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz

Rada pro rozvoj sociální práce
www.rarosp.cz

Svaz měst a obcí
www.smocr.cz