SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

SpolupráceAsociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

Asociace vzdělavatelů ČR
www.asvsp.org

Časopis Sociální práce/Sociálna práca
www.socialniprace.cz

Časopis Listy sociální práce
www.apsscr.cz

Mezinárodní federace sociálních pracovníků - IFSW
www.ifsw.org

Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz

Rada pro rozvoj sociální práce
www.rarosp.cz

Svaz měst a obcí
www.smocr.cz