SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

Publikace


Vyšlo druhé číslo časopisu Listy sociální práce - informační časopis (nejen) pro sociální pracovníky -
Vyšlo druhé číslo časopisu Listy sociální práce - informační časopis (nejen) pro sociální pracovníky
Více na adrese:
www.listysp.cz

Objednávat můžete na e-mailové adrese:
tajemnice@apsscr.cz


Časopis Rodinné listy 1/2013
Právní aspekty sociální politiky
Facilitativní mediace - Řešení konfliktů pomocí mediátorů
autor: Tatjana Šišková
nakladatelství Portál, 2012

kompletní informace o knize vč. ukázek na
www.obchod.portal.cz/produkt/facilitativní-mediace

Odborný časopis Rodinné listy
Odborná revue pro právo, ekonomiku a kulturu. Jediné profesionální periodikum pro komplexní odbornou diskusi.
- Časopis se zabývá všemi aspekty rodiny, věnuje se problémům majetkovým, bytovým, vztahovým, finančním, zdravotnickým, sociologickým i právním.
- Časopis je zdrojem informací i pro nejširší veřejnost a platformou pro seriózní odbornou diskusi.
Redakce přivítá zajímavé autorské příspěvky a věcné připomínky k obsahu periodika.
Nakladatelskou a redakční radu měsíčníku tvoří osobnosti českého společenského, politického a kulturního života.
Šéfredaktorkou periodika je JUDr. Daniela Kovářová.
Objednat vzorky či předplatné můžete na těchto kontaktech:
Havlíček Brain Team
JUDr. Karel Havlíček
Přemyslovská 11
130 00 Praha 3
tel. sekretariát – 257 223 009, sl. Alena Malátová, tel: 724 156 360
sekretariat@brainteam.cz
www.brainteam.cz
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

Autor: Igor Tomeš, Vydal: Portál, 2010

ISBN: 978-80-7367-680-3 Běžná cena: 629 Kč

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na zajímavou publikaci zaměřenou na oblast sociální politiky, konkrétně na výklad terminologie, vývoje sociálních institucí, nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě. Najdete zde i řadu dalších informací, které vám mohou pomoci jako studijní materiál jak pro studium, tak pro další profesní orientaci v oblasti, která tvoří podstatu naší práce.

Autorem je jeden z našich čelních renomovaných odborníků v tomto oboru. Pan profesor JUDr. Igor Tomeš, CSc., má mezinárodní zkušenosti se sociálními reformami v různých zemích Evropy a Asie. V současné době pracuje na projektu

v Bosně. Publikoval řadu odborných studií a knih u nás i v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů katedry sociální práce FF UK, kde dosud i přednáší.

Knihu vydal Portál v roce 2010 a její doporučená cena je 629 Kč. Jedná se o monografii, která si zaslouží místo ve vaší odborné knihovně.

Posudkové lékařství
autoři: L. Čeledová, R. Čevela, A. Zvoníková, D. Pelclová
Základy posuzování invalidity
autoři: A. Zvoníková, L. Čeledová, R. Čevela
Odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca
svým čtenárům čtyřikrát do roka přináší 160 stran atuálních informací z teorie i praxe sociální práce a dalších pomáhajících profesí.

Číslo 3/2012 - zaměřeno na širší okruh dopadů sociálních a sociálně-ekonomických reforem

http://www.socialniprace.cz/aktuality.php